Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 22 2018

kusianki
W życiu musimy się pożegnać z wieloma rzeczami. Nie dlatego, że chcemy. Życie po prostu tak jest skonstruowane. 
Żegnamy się z dzieciństwem.
Z młodością.
Ze złudzeniami.
Witamy ze strachem.
Nie potrafimy zapominać. Całymi latami przeżywamy, co by było gdyby. Liczymy na cud. Że spotkamy kogoś i ten ktoś nas uratuje i miłość będzie taka, jak na amerykańskich filmach. Że spadnie jebany meteoryt i wszystko się zmieni. Albo wygramy w Lotto. A chodzi o to, aby stanąć w obliczu prawdy:
Kim już nie będę.
Ale kim mogę być?
Co straciłem.
Ale co mogę zyskać?
— Piotr C.
Reposted fromdreamadream dreamadream viaramoneska ramoneska
kusianki
4733 09c3 500
Reposted fromtichga tichga viasohryu sohryu

May 31 2018

kusianki
2731 cf4a
Reposted fromteijakool teijakool vianitrovent nitrovent

May 19 2018

kusianki
2606 3358 500
Reposted fromnezavisan nezavisan viarisky risky
kusianki
7710 fbd1
Reposted fromsilkdreams silkdreams viamojenastroje mojenastroje
kusianki
4596 e508 500
Reposted fromsilkdreams silkdreams viamojenastroje mojenastroje
kusianki
5712 6847 500
Reposted fromtfu tfu viasomebodytolove somebodytolove
kusianki

May 18 2018

kusianki
4823 5d80 500
Reposted fromyellowsoupmarine yellowsoupmarine viatatze tatze
kusianki
4292 54a7
Reposted fromkaiee kaiee viatatze tatze
kusianki
0283 7a11 500
kusianki
6830 7982 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viaserenite serenite
kusianki
6803 7bca 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viaserenite serenite

May 10 2018

kusianki
kusianki
Reposted fromherrkammer herrkammer viaKokytos Kokytos
kusianki
3264 40c4 500
Reposted fromqb qb viaSzczurek Szczurek
kusianki
4584 2eb2
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viaaskman askman
kusianki
2412 0ea1 500
Reposted frommangoe mangoe viahappykokeshi happykokeshi
kusianki
kusianki
8756 30de
Reposted fromhole-love hole-love viaendlesslove16 endlesslove16
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl