Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 15 2018

kusianki
7326 8b23 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viamaciekp maciekp
kusianki
8236 d756 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vialunoliel lunoliel
kusianki

March 09 2018

kusianki
5238 b048 500
Reposted fromNocephya Nocephya viaBabson Babson
kusianki
9869 ac70 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viabiauek biauek
kusianki
kusianki
Życzę Ci, abyś przez 365 dni przekonywała się, że prawdziwa miłość naprawdę istnieje. Życzę Ci odwagi w dokonywaniu wyborów, czasem zboczenia z wytyczonej ścieżki na rzecz nieznanej, ale wymarzonej drogi. Życzę Ci wytrwałości w realizacji celów, niepokorności w dążeniu do szczęścia oraz sukcesów. Sukcesów, które często są niewidoczne dla oka i tylko kobieta potrafi je zauważyć. Wstawaj z kolan, nawet gdy nie zauważysz żadnej pomocnej dłoni. Krzycz, gdy wszyscy będą obojętni. Walcz o siebie. Ten czas się nie powtórzy.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak vianezavisan nezavisan
kusianki
7429 c738 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaBabson Babson
kusianki
8046 119a 500
Reposted frommangoe mangoe viakaesekuchen kaesekuchen
kusianki
Reposted fromFlau Flau viakaesekuchen kaesekuchen

March 08 2018

3561 c37e 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaMargheRita86 MargheRita86

March 07 2018

kusianki
Reposted fromFlau Flau viapati2k6 pati2k6
kusianki
Reposted frommondomg mondomg viakaesekuchen kaesekuchen
kusianki
2966 e355
Reposted frompffft pffft viakaesekuchen kaesekuchen

February 22 2018

kusianki
W gwiazdy patrzysz, ma gwiazdo?
Bodajbym stał się niebem,
Abym setkami oczu w ciebie
wpatrywać się mógł.
— Platon
Reposted fromaletodelio aletodelio viaSkydelan Skydelan
kusianki
1121 8e68
Reposted fromwieczyslaw wieczyslaw viaseverak severak
kusianki
8870 307c
Reposted fromverdantforce verdantforce viaZerthin Zerthin
kusianki
kusianki
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viaseverak severak
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl